دبیرخانه کنفرانس

تهران: بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک. خیابان سوم، پلاک 30، واحد 8. دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها
شماره تلفن: 02144477172 و  21461328940 و 09924232816  و 09054835293 
تلفکس: 02146131588
پشتیبانی: تلگرام / واتساپ  09054835293  ایتا 09017242753
عضويت در كانال تلگرامی دبیرخانه: @modiratmodaber

Sientific Commitee

Abdulmohammad Mahdavi (Ph.D)

Hossein Tajabadi (Ph.D)

Mana Khoshkam (Ph.D)

Shaian Kiumarsi (Ph.D)

Akram Ahmadi (Ph.D Student)

Professor Areti Lagiou, University of West Attica

Professor Constantina Skanavis, University of West Attica

Assistant Professor Dimitrios Laggas, University of West Attica

Assistant Professor Evanthia Sakellari, University of West Attica

Associate Professor Pietro Amenta, University of Sannio Benevento

Associate Professor Giulio Maggiore, Unitelma Sapienza

Associate Professor Pasqude Sarnacchiaro, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Letizia Lo Presti, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Azzurra Rinaldi, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Sara Sergio, Unitelma Sapienza

Amin Hakim (Ph.D)

Chetsada Noknoi (Ph.D)
Wilawan Jansri (Ph.D)
Wannaporn Boripunt (Ph.D)
Sanit Srichookiat (Ph.D)
Thanawit Bunsit (Ph.D)

Jalal Vali Allahi (Ph.D)

Naser Ebadi (Ph.D)

Abulfazl Soultani (Ph.D)

Mahmood SaneiPour (Ph.D)

Jafari Sayadi (Ph.D)

Behrouz Andalibi Zadeh (Ph.D)

Mohammad Shams EsfandAbadi (Ph.D)

Sina Razaghi (Ph.D)

Aboulfazl Zakeri (Ph.D)

Mahmoud Akbari (Ph.D)

Mohammad Ebrahim Sanjaghi (Ph.D)

Seyed Asghar Jaafari (Ph.D)

Saeid Ghorbani (Ph.D)

Mohammad Reza Zahedi (Ph.D)
Fariba Khaleghi Souroosh (Ph.D)

Alireza Khaleghi Souroosh (Ph.D)

Edriss Mahmoudi (Ph.D)

Shokofeh Raoghani (Ph.D)

 

محورها و موضوعات

مفاهيم، تئوري ها و نظريات علمي در حوزه مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي

مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي مديريت موثر محيط زيست و منابع طبيعي

مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي فناوري اطلاعات، مديريت فضاي سايبري و دولت الكترونيك

مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در حوزه مديريت ساخت، معماري و طراحي مبلمان شهري

مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي همسو با توسعه صنايع، ساخت داخل و مديريت و انتقال تكنولوژي

مطالعات بين رشته اي و توسعه علمي و كارآفريني كشور

مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي جهت توسعه و بهبود مديريت بحران در كشور

مطالعات بين رشته اي مديريت و بازاريابي داخلي و بين المللي

مطالعات بين رشته اي مديريت و مهندسي در حوزه گردشگري

مطالعات بين رشته اي مرتبط با مدیریت، علوم انساني و مهندسي

مطالعات بين رشته اي مهندسي خودرو

مهندسي معماري

مهندسي سازه و تاسيسات

مديريت منابع آبي

علوم رياضي و آمار

مجموعه رشته هاي علوم انساني ( حقوق، الهيات، اقتصاد، روان شناسي، حسابداري، فلسفه، زبان و ادبيات، علوم اجتماعي و....)

هنر، صنایع دستی، معماري و پژوهش هنر

ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، علوم اجتماعي، علوم انساني و مهندسي

مطالعات مديريت و مهندسي مبتني بر آموزه هاي ديني

مجموعه مديريت

روان شناسي و مديريت

حسابداري، حسابرسي و مديريت مالي