برنامه اجرایی و لینک برگزاری کنفرانس.
1400/09/10

برنامه اجرایی کنفرانس اعلام شد.
سین برنامه اجرایی 
لینک ورود به کنفرانس  https://www.skyroom.online/ch/am123456678/confazar
یوزرنیم   user
پسورد  12345678
????عضويت در كانال همايش: @modiratmodaber
✅ شماره تماس دبيرخانه
02146131588
✅ واتساپ/ تلگرام ثبت نام  09054835293