اختصاص کد یکتای COI به مقالات پذیرفته شده
1399/03/20

معرفی سومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی توسط سیویلیکا.
به مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس کد یکتای COI تعلق گرفته و به صورت تمام متن و رایگان در سایت مرجع دانش نمایه می شوند.