متقاضیان کنکور دکتری و سایر پژوهشگران
1399/03/10

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی در حال پذیرش مقاله می باشد و امکان داوری سریع و صدور گواهی زودهنگام برای متقاضیان کنکور دکترای 1399 ، اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای داخلی و خارجی، فرهنگیان و کارکنان فراهم شده است.
واتساپ/ تلگرام پشتیبانی 09054835293  تلفن 02144861157

ICISME2021 فرم نگارش مقاله به فارسي (1)