لینک دانلود مستندات کارگاه پایتون و علم داده
1399/02/06

ضمن تبریک به شرکت کنندگان در اولین کارگاه پایتون و علم داده، به اطلاع می رساند که امروز شنبه 6 اردیبهشت 1399 گواهی نامه ها تقدیم می شود و مستندات دوره را از لینک زیر دانلود کنند.
لینک دانلود مستندات کارگاه پایتون و علم داده

آیدی ثبت نام و پشتیبانی دوره دوم کارگاه پایتون و علم داده:   @ICISME