دانشگاه فرهنگيان
1398/04/28

دانشگاه فرهنگيان استان ايلام بر اساس تفاهم نامه في مابين حامي علمي و معنوي دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي مي باشد.