داوري سريع و صدور گواهي زودهنگام0
1398/04/14

به اطلاع پژوهشگران ونويسندگان محترم مقالات مي رساند كه دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي 28 آذر 1398 در دانشگاه تهران برگزار مي شود. كنفرانس مذكور در حال پذيرش مقاله بوده و امكان داوري سريع و صدور گواهي زود هنگام فراهم شده است. تلفن پشتيباني  و 02144861157 و 09017242753