استقبال از مشاركت علمي و مالي در كنفرانس
1398/04/03

نظر به اهميت و جايگاه والاي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي و نقش آن در توليد و ترويج دانش ناب و كاربردي براي جامعه علمي، صنعتي و خدماتي كشور و با توجه به تنوع محورهاي تخصصي، دبيرخانه كنفرانس از مشاركت علمي و مالي دانشگاهها، صنايع، شركت ها و بانك ها استقبال مي كند. سازمان هاي علاقه مند به مشاركت جهت كسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي مي توانند با شماره تماس 02144861157 تماس حاصل و يا پست الكترونيكي به نشاني info@icocs.ir  مكاتبه نمايند.