پذيرش فوري انواع مقالات علمي پژوهشي، مروري و ترويجي.
1398/02/11

به اطلاع پژوهشگران گرامي بويژه پذيرفته شدگان مرحله اول دوره دكتري تخصصي مي رساند كه دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي بر روي همين سايت فعال شده و آماده دريافت مقالات و داوري سريع و صدور گواهي پذيرش زودهنگام مي باشد. لطفا فرم نگارش مقالات را از سايت قسمت فرمت نگارش مقالات دريافت كنيد.

لينك فرم نگارش