خبر داغ.
1398/01/30

به اطلاع پژوهشگران گرامي بويژه پذيرفته شدگان مرحله اول دوره دكتري تخصصي مي رساند كه سامانه دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي بر روي همين سايت به زودي فعال شده و آماده دريافت مقالات و داوري سريع و صدور گواهي پذيرش زودهنگام خواهد بود. خبرهاي تكميلي متعاقبا اعلام مي باشد.