فرصتي بي نظير براي تقويت رزومه ويژه مصاحبه دكتري 1398
1398/01/27

ضمن تبريك به پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دكتري تخصصي 1398 به اطلاع مي رساند كه بر اساس تمهيدات انديشيده شده تمام گواهي نامه هاي اصل هولوگرام دار و سي دي مجموعه مقالات قبل از نيمه اول ارديبهشت ماه سال جاري براي دارندگان مقالات پذيرفته شده كه مراحل ثبت نام را نهايي كرده باشند، با پست پيشتاز ارسال مي شود.
خط تلگرام09054835293  پشتيبان شما