فراخوان عمومي پژوهشي
1397/11/11

موسسه پژوهشي مديريت مدبر بر اساس رسالت هاي پژوهشي، در نظر دارد مبادرت به اجراي مجموعه اي از طرح هاي پژوهشي بنيادي و كاربردي در حوزه هاي مختلف مديريت و مطالعات بين رشته اي نمايد. امكان استخراج مقاله از طرح هاي مذكور، تقويت رزومه و برخورداري از مزاياي شركت در كنفرانس هاي تحت پوشش اين موسسه از جمله مزايايي است كه براي همكاران پژوهشي در نظر گرفته شده است. علاقه مندان به همكاري افتخاري در پروژه ها مي توانند نسبت به ارسال رزومه و اظهار توانمندي ويژه خود از طريق تلگرام به شماره 09017242753 و يا اي ميل info@icocs.ir اقدام نمايند.