رايزني محترم علمي جمهوري اسلامي ايران
1397/11/01

رايزني محترم علمي جمهوري اسلامي ايران در مالزي، شرق آسيا و استراليا نسبت به معرفي اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی بر روي سايت مربوطه اقدام كرد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر كليك كنيد.