اعمال تخفيفتات ويژه متقاضيان دكتري و دانشجويان كارشناسي ارشد.
1397/11/01

تخفيفات ويژه براي متقاضيان كنكور دكترا و دانشجويان و فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد همراه با نمايه رايگان مقالات در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC  و نمايه رايگان در CIVILICA  در سامانه و جدول تعرفه ها اعمال شد.
https://www.icocs.ir/fa/static.php?id=12