مجوز وزارت علوم
1397/04/13

 مجوز وزارت علوم

فرصت بي نظير
اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي با مجوز رسمي شماره 16/76077 مورخ 1397/04/10 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به آدرس سايت www.icocs.ir   در حال پذيرش مقاله بوده و امكان صدور گواهي پذيرش زودهنگام رسمي و معتبر فراهم مي باشد. اين همايش در پاييز 1397 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مقالات پذيرفته شده در اين همايش داراي امتياز پژوهشي براي اساتيد، متقاضيان معرفي شده به مصاحبه دوره هاي دكتري، دانشجويان كارشناسي ارشد به جهت كسب نمره پايان نامه و داراي امتياز براي كاركنان دولت مي باشد.
         تلفن پشتيباني: 02144868891  خط تلگرام: 09017242753
دبيرخانه دائمي همايش ها

همچنين نظر به اينكه پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران داراي كد نمايه مقالات از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  ISC  بوده و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقالات پذيرفته شده در آن داراي امتياز پژوهشي براي اساتيد، متقاضيان معرفي شده به مصاحبه دوره هاي دكتري ، دانشجويان كارشناسي ارشد به جهت كسب نمره پايان نامه و داراي امتياز براي كاركنان دولت مي باشد. لذا به پژوهشگران توصيه مي شود نسبت به ارسال مقالات به بخش غيرحضوري همايش حداكثر تا پايان تيرماه اقدام نمايند.
سايت ثبت نام و ارسال مقاله
   www.5iicmo.com
تلفن پشتيباني: 02144861157
خط تلگرام: 09017242753