برگزاري كارگاههاي آموزشي
1397/02/05

در راستاي تقويت بنيه علمي و رزومه متقاضيان دوره هاي دكتراي تخصصي و ساير علاقه مندان، موسسه پژوهشي مديريت مدبر مبادرت به برگزاري كارگاههاي آموزشي مقاله نويسي علمي به مدت 4 ساعت و تعرفه 75000 تومان، كارگاه طرح تحقيق و پروپوزال نويسي به مدت 8 ساعت و تعرفه 110000 تومان و SPSS  مقدماتي به مدت 8 ساعت و تعرفه 110000 تومان نموده است. در پايان دوره گواهي رسمي معتبر براي شركت كنندگان صادر مي شود. 
كارگاههاي مذكور به صورت نيمه گروهي در خارج از برنامه همايش ها و به صورت گروهي به موازات همايش ها برگزار مي شوند. بنابراين امكان ثبت نام در كارگاهها از طريق ثبت نام در سايت هاي همايش  و ورود به صفحه كاربري و انتخاب كارگاه موردنظر در بخش ثبت خدمات امكان پذير مي باشد. همچنين علاقه مندان به شركت در كارگاههاي نيمه گروهي مي توانند مشخصات خود را به خط تلگرام 09017242753 ارسال نمايند.
سايت پنجمين همايش ملي( دانشگاه تهران)  www.5iicmo.com
سايت همايش  بين المللي (گرجستان)  www.3icmhsr.com
سايت همايش  بين المللي مديريت و مهندسي www.icocs.ir